Machines as the Measure of Men: Science, Technology and Ideologies of Western Dominance (Cornell studies in comparative history) - Michael B. Adas

Machines as the Measure of Men: Science, Technology and Ideologies of Western Dominance (Cornell studies in comparative history)

Michael B. Adas

Book Details

Insan?n Olcusu Olarak Makina, somurgeciligin tarihini ele al?yor. Ancak kuru bir tarih degil bu. Onemli tezleri bar?nd?ran, bununla da kalmay?p ele al?nan uzun bir tarih dilimine ait literature hakimiyetiyle en ufak bir degisimi bile yakalamam?z? saglayan bir anlat?ma sahip. Hakim tez ise, kitab?n ad?ndan da belli oldugu uzere, makine-insan iliskisi. Insan? hemen saran bir

READERS ALSO ENJOYED